116

Gastcolumn

Rob van 't Veer is docent/ opleider bij Stenden hogeschool, pabo Emmen. Daar geeft hij rekenen-wiskunde & didactiek en Wetenschap & Technologie (STEAM). In die hoedanigheid maakt hij wel eens dingen mee die weer aanleiding vormen voor een 116-verhaaltje.
116 = het aantal woorden van zo'n verhaaltje en het huisnummer van Rob.

Rekenlessen zijn tijdens stagebezoeken vermakelijk en leerzaam.

116 woorden over het onderwijs

116 Cijfertrui

Oud-student heeft een trui met cijfers gezien op TV. Een pi-trui. ‘De perfecte trui voor jou, Rob’. Tsja, ik heb wel wat met cijfers …
Pi is bijzonder: een oneindig getal, waarvan ruim 22 biljoen decimalen bekend zijn. Iedere denkbare cijfercombinatie komt wel ergens in die reeks voor: telefoonnummers, geboortedata.

Mijn wekker staat op zeventien minuten voor zes. Als ik wakker word dan zie ik namelijk 5:43 op het schermpje staan …  mooie volgorde. Je kunt met veel tijden ook sommen maken (belangrijk: cijfervolgorde intact houden). Dus probeer ik elke werkdag om 7:25 uur het schoolparkeerterrein op te rijden, want … 7 = 2 + 5! Mijn ideale bedtijd? Wat dacht je … 23:45 uur natuurlijk!

116 Random

Rekenlessen tijdens stagebezoeken zijn vermakelijk en leerzaam. In het rekenboek van groep 4 is een rekenvoorbeeld uitgewerkt. De student vraagt naar de denkwijze van de getekende figuur: ‘Hoe heeft zij gerekend?’ Leerling: ‘Goed’ …
Leerling in groep 3 kan de oranje blokjes niet tellen. Student wijst aan. Leerling: ‘Die zijn brúin’ …

Achtste-groepers kijken hun eigen werk na. ‘Heb je er veel goed?’ vraagt lesgevende student aan een leerling. ‘Weet ik niet’, antwoordt de leerling, ‘er staan andere antwoorden in het boek’ …
In groep 6 wordt gerekend met breuken waarbij de inhoud van flessen als deel-geheel moet worden benoemd. ‘Ik heb er zomaar wat op gezet’, zegt de student. ‘O’, zegt een leerling, ‘at random’ …

DELEN