13 tips voor je functionerings-gesprek

Het hoort erbij: functioneringsgesprekken met de directie over je ontwikkeling en persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Een functioneringsgesprek is geen eenrichtingsverkeer. Jij hebt net zo goed invloed op de inhoud van het gesprek als de directie dat heeft. Zo kom je goed beslagen ten ijs:

denkende vrouw op ijsblauwe achtergrond Juf & Meester 13 tips voor een functioneringsgesprek
 • 11
  Check vooraf hoe de gesprekkencyclus op school werkt, mocht je dit nog niet weten.
  Wanneer vinden welke gesprekken plaats? Wat wordt er van jou verwacht?
 • 22
  Vraag van tevoren welke punten er vanuit de directie ter sprake zullen komen.
  Maak zelf ook een (kort) lijstje met punten die je zou willen bespreken. Lever dat lijstje ook aan.
 • 33
  Maak een lijstje van je successen van het afgelopen jaar.
  Denk aan gebeurtenissen of ontwikkelingen waar je tevreden over bent. Neem het mee naar het gesprek.
 • 44
  Een functioneringsgesprek heeft tijd nodig.
  Neem het serieus en ga niet akkoord met een afspraak in een pauze of vlak voor een andere afspraak.
 • 55
  Stel, jij zit aan de andere kant van de tafel. Wat zou je dan willen weten?
  Probeer vragen te bedenken die gesteld kunnen worden. Wat ging goed de laatste tijd, wat liep stroef? En nog belangrijker: welke antwoorden kun je geven?
 • 66
  Bedenk vooraf wat je graag nog zou willen doen of leren.
  Een nieuwe studie, nieuwe functie of andere buitenschoolse taken kun je nu bespreekbaar maken!
 • 77
  Maak aantekeningen tijdens het gesprek.
  Ook al is dat niet je gewoonte, het is echt handig om belangrijke zaken kort te noteren. Je kunt dan later checken of ze ook in het verslag terugkomen.
 • 88
  Als je afspraken maakt tijdens het gesprek, vraag dan om een deadline.
  Wanneer worden ze gecheckt? Spreek een datum af.
 • 99
  Het is gebruikelijk dat de directie een verslag van het gesprek schrijft.
  Vraag ernaar voordat het gesprek begint. Misschien is het bij jullie net anders en sta je ineens voor een verrassing.
 • 1010
  Besprek geen koetjes en kalfjes tijdens het functioneringsgesprek.
  Zelfs niet als jullie elkaar al jaren kennen. Gezellig kletsen kan achteraf weer.
 • 1111
  Zeg het als je iets niet begrijpt.
  Vraag om uitleg, er is niets vervelender dan thuiskomen en denken: wat bedoelden ze nou toch?
 • 1212
  Lees het verslag goed en als je denkt dat het toch anders moet, pas het dan aan in overleg met je directie.
  Dit verslag gaat in je dossier, het moet kloppen. Als aanpassen niet kan, teken dan alleen voor gezien en niet voor akkoord. Vraag of jouw bezwaren toegevoegd kunnen worden als aparte aantekeningen bij het verslag.
 • 1313
  Wacht niet tot het functioneringsgesprek als je ergens mee zit.
  Klop dan gewoon eerder aan bij de directie!

Archief Tips

DELEN