Leestip: Juffen zijn toffer dan meesters

Door Pedro de Bruyckere, Paul A. Kirschner en Casper Hulshof

‘Huiswerk kunnen we beter afschaffen’, ‘beeldschermen maken kinderen depressief’, ‘om een expert te worden moet je minstens 10.000 uur oefenen’, ‘meer lestijd betekent meer leren’, … Iedere dag horen we wel een aantal mythes – in de lerarenkamer, in de klas, van ouders, op social media. Goede omgang met kennis en bronnen, en factchecking zijn dus essentieel, zeker in het onderwijs! Mogelijke lemma’s komen in vier thema’s aan bod: mythes over wat in het onderwijs aan bod moet komen, mythes over didactische aanpak, mythes over de onderwijspsychologie en tot slot mythes over het onderwijsbeleid. Hardnekkige fabels sneuvelen en bestaande discussies worden genuanceerd. Interessant leesvoer dus!

Tips om dit boek in je team te gebruiken:

  • Laat het boek zien in een teamvergadering. Geef een korte pitch over het boek, vertel welke fabel voor jou is ontkracht en leen het meteen uit.
  • Leg je collega’s in de teamkamer mythes uit het boek voor en bespreek deze of filosofeer erover: wat betekent dit voor ons als leerkracht?
  • Haal eruit wat op jullie school echt van toepassing is en maak er een agendapunt van. Wat willen jullie met deze (nieuw verworven) kennis?
  • Zoek op internet naar de auteurs. Bezoek hun website of bekijk hun lezingen op YouTube. Ze hebben interessante, vernieuwende visies op het hedendaagse onderwijs.
DELEN