Leestip: Ik was 10 in 2015

Een boek over kinderen opvoeden in deze tijd, met het oog op de toekomst.

Waar zullen onze kinderen in de toekomst wonen? Wat voor werk zullen ze doen? Zullen ze een partner vinden? Zullen ze wel gelukkig zijn? Het boek ‘Ik was 10 in 2015’ gaat over kinderen opvoeden in deze tijd, met het oog op de toekomst. De schrijvers kijken met een realistische blik naar de toekomst en geven ons, ‘de opvoeders’, een goed beeld van de jeugd van nu. Een heel interessant boek voor leerkrachten om zelf wijzer van te worden én om over door te praten.

Wil jij dit boek ook lezen? Uitgeverij Anderz geeft zes exemplaren weg. Mail naar juf@malmberg.nl en vertel waarom jouw team dit boek echt nodig heeft. Zet in de titel van je bericht ‘Ik was 10 in 2015’. Je kunt tot 20 november 2016 meedoen.

leestip oktober Juf en Meester

Tips om dit boek in je team te gebruiken:

  • Leg het boek op de teamtafel met een briefje erop: Lees dit boek vooral (en leg het weer terug als je het uithebt.)
  • Laat het boek zien in de vergadering. Geef een korte pitch over het boek en leen het meteen uit.
  • Gebruik de titel van het boek als thema voor een bijeenkomst met je collega’s. Filosofeer samen over wat de toekomst van de kinderen betekent voor het soort onderwijs dat jullie geven. Toets jullie eigen onderwijsvisie eens aan een aantal toekomstperspectieven uit dit boek.
  • Leg je collega’s uitspraken uit het boek voor en bespreek deze of filosofeer erover: wat betekent dit voor ons als leerkracht? Bijvoorbeeld:

We zullen onze kinderen hoe dan ook op ‘collectievere’ vormen van samenleven en -wonen moeten voorbereiden. (blz. 73)

Het verhaal van tijdgebrek verhult in feite vooral dat we vandaag onze kinderen niet meer leren kiezen. (blz. 175)

Of het nu gaat om grote keuzes met veel impact op iemands leven of kleine dagelijkse keuzes, de overvloed dreigt ons te verlammen. (blz. 214)

  • Zet het boek als leestip in de nieuwsbrief voor ouders. Of leg het neer in de wachtruimte tijdens ouderavonden.
  • Zoek op internet naar de websites van de auteurs. Bezoek hun websites en bekijk filmpjes van hun lezingen op YouTube. Ze hebben interessante visies op de toekomst en onderwijs.

Ik was 10 in 2015 door Pedro de Bruyckere en Bert Smits

DELEN