vluchtelingenkinderen

Door de grotere toestroom van vluchtelingen krijgen steeds meer leerkrachten te maken met vluchtelingenkinderen in de klas. Hoe gaat dat? In Juf & Meester magazine lees je de do’s en don’ts van drie ervaringsdeskundigen. Wil je meer? Volg dan een cursus of geef een les over het onderwerp.

Een vluchtelingkind in de groep

Het Marnix Onderwijscentrum geeft drie studiemiddagen over het lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Aan de orde komen: de intake, de inhoud van het NT2-onderwijs en hoe de cultuur op de Nederlandse school rond vieringen en feesten besproken en beleefd kan worden met de nieuwkomers. Meer informatie: marnixonderwijscentrum.nl, kijk onder ‘cursussen’.

 

Lesbrief over vluchtelingen

Wil je in jouw klas de vluchtelingenproblematiek bespreekbaar maken? Samsam maakte een gratis te downloaden les, met feiten en cijfers zitten, maar ook filmpjes en relevante achtergrondinformatie. Meer informatie: samsam.net, kijk onder ‘lesbrieven’.

vluchtelingenkinderen in de klas
DELEN